Akreditacija

Več informacij o akreditaciji lahko najdete na »Kaj je akreditacija?«

Strokovna področja, na katerih izvajamo akreditacijo najdete tu.

O vlogi in prednostih akreditacije lahko več preberete tu.

Akreditacija je uradno priznanje in potrditev usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti na točno določenih (strokovnih) področjih s strani »akreditacijskega organa«.

Certifikacija je pisno zagotovilo o skladnosti proizvoda, procesa ali storitve z določenimi zahtevami, ki ga izda tretja oseba.

To informacijo lahko dobite, če pogledate na seznam akreditiranih organov, kjer lahko z uporabo različnih filtrov dobite različne vrste prikazanih zadetkov.

Do tega podatka pridete z uporabo iskalnika, ki ga najdete na vstopni strani in zgoraj desno (lupa). V iskalnik vpišete področje (npr.: tlak) in izberete področje Akreditirani organi. Iskalnik vam bo nato poiskal vse akreditirane organe, ki imajo v obsegu akreditacije iskano besedo (npr.: tlak).

Slovenska akreditacija lahko sprejme odločitev o začasnem odvzemu akreditacije (tj. največ za 6 mesecev) ali odločitev o preklicu akreditacije (trajen odvzem akreditacije) celotnega obsega ali le za del obsega. Podrobneje si o tem preberite tukaj

Postopek akreditiranja

Akreditiran organ lahko postanete v naslednjih korakih.

Strokovna področja, na katerih izvajamo akreditacijo najdete tu.

Seznam strokovnih področij, na katerih SA trenutno opravlja postopek akreditiranja, lahko najdete v sekcijiPodročja akreditiranja. S klikom na posamezno področje boste dobili podatek o zahtevi za usposobljenost organa za izbrano področje.

Kontaktirajte nas (po e-pošti ali telefonsko), da se dogovorimo za brezplačni informativni sestanek.

Shematsko je potek celotnega dogodka prikazan tu. Postopek akreditiranja poteka po več fazah. Vse o postopku akreditiranja si preberete v sekciji Kako postati akreditiran organ.

Podrobnosti o postopku širitve obsega akreditacije si lahko preberete  v sekciji Širitev obsega.

Slovenska akreditacija izvede izredno nadzorno ocenjevanje, če razpolaga z informacijami, ki kažejo na nespoštovanje zahtev za akreditacijo ali pa vzbujajo dvom v usposobljenost akreditiranega organa. Več o tem si preberite v sekciji Izredni nadzor.

Ostale koristne informacije

O koristih in prednostih, ki izhajajo iz sodelovanja v medlaboratorijskih primerjavah, si lahko več preberete v sekciji Sodelovanje v ILC/PT.