Poslanstvo

Javni zavod Slovenska akreditacija je ustanovljen z namenom trajnega in nemotenega opravljanja nalog nacionalne akreditacijske službe. SA vzdržuje strokovni, neodvisni in nepristranski sistem akreditiranja, ki:

  • omogoča, da lahko uporabniki zaupajo v storitve, ki jih opravijo akreditirani organi,
  • slovenskemu gospodarstvu pomaga dosegati globalno konkurenčnost,
  • prispeva k pospeševanju mednarodne trgovine,
  • pripomore k izboljševanju kakovosti izdelkov in storitev ter k povečanju njihove varnosti.

SA infografika

Temeljne vrednote

Strokovnostnepristranost in neodvisnost so temeljne vrednote, po katerih SA usmerja svoje delovanje. Delovanje v interesu in zadovoljstvo ustanovitelja, odjemalcev, potrošnikov, zaposlenih, zunanjih sodelavcev ter družbenega okolja, pa izhaja iz statusa nacionalne akreditacijske službe.

Vizija

SA bo izvajala postopke akreditiranja na vseh področjih, za katera obstaja potreba in izražen interes, v skladu z odločitvijo sveta SA.

SA bo trajno vzdrževala svoj mednarodno priznan status, ki omogoča, da so njene akreditacije upoštevane doma in v mednarodnem okolju.

SA bo delovala učinkovito v zadovoljstvo vseh zainteresiranih strani.