Certificiranje osebja

Certificiranje osebja je postopek, s katerim je nosilcu certifikata priznana usposobljenost za opravljanje določenih dejavnosti. Je pa hkrati tudi orodje, katerega namen je vliti zaupanje v usposobljenosti posameznikov pri delodajalcih, oblasteh, strankah, na trgu.

Storitev certificiranja s strani certifikacijskega organa, akreditiranega po standardu SIST  EN ISO/IEC 17024, pomeni, da so certifikati podeljeni le osebam, ki dokažejo usposobljenost na določenem področju.

IAF (Mednarodno združenje akreditacijskih organov s področja certificiranja) je pripravil brošuro z naslovom Accredited certification for persons and benefits. Brošura opiše pomen akreditiranega certificiranja,  navaja prednosti, ki jih prinaša akreditacija, prednosti za certificirane osebe, delodajalce in drugo javnost. Obenem pojasni tudi vlogo IAF v povezavi z ISO/IEC 17024.

Brošura se nahaja na povezavi: https://iaf.nu/wp-content/uploads/2023/04/IAF_Brochure__personnel_certification_final_version_updated_06420231.pdf

Želeli bi vam sporočiti, da je EA (Evropsko združenje za akreditacijo) v aprilu 2024 izdal nov dokument, ki je povezan z akreditiranim certificiranjem oseb.

Dokument EA-8/01 Guidance on Transfers of Accredited Certification of Persons (https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2024/04/EA-8-01.pdf) je informativne narave, podaja navodila za prenos akreditiranega certifikata o usposobljenosti osebe z enega na drug akreditiran certifikacijski organ za certificiranje osebja. Dokument se nanaša na zahtevo standarda SIST EN ISO/IEC 17024, točka 9.2.6, in ne vsebuje dodatnih zahtev za certifikacijske organe.