Mednarodno sodelovanje

Slovenska akreditacija aktivno sodeluje v organih, strokovnih odborih in delovnih skupinah EA ter FALB, kar omogoča neposredni vpliv na usmerjanje in izvajanje politike akreditiranja v Evropi. Sodelovanje pri delu EA je tudi eden od pogojev za vzdrževanje podpisa sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij.

Glavna naloga strokovnih odborov EA je harmonizacija in razvoj akreditacijskih postopkov na vseh področjih akreditiranja. V okviru delovnih srečanj odborov poteka tudi neformalna izmenjava pogledov na aktualna vprašanja akreditiranja in z njim povezanimi podpornimi dejavnostmi, npr. promocije akreditiranja. V delovnih skupinah EA praviloma sodelujejo strokovnjaki s posameznih tehničnih področij. Ti obravnavajo strokovne vsebine, usmerjajo strokovno delo odborov EA ter pripravljajo različne interpretacijske dokumente ter vodila.

Predstavniki SA aktivno sodelujejo v naslednjih strokovnih odborih EA:

 • IC – EA Inspection Committee
  Odbor za kontrolne organe
  predstavnik: Marko Verbovšek
 • CC – EA Certification Committee
  Odbor za certifikacijske organe
  predstavnica:  Nataša Vesel Tratnik
 • LC – EA Laboratory Committee
  Odbor za laboratorije
  predstavnik:  Jure Zupančič
 • HHC – EA Horizontal Harmonization Committee
  Odbor za harmonizacijo
  predstavnik:  Barbara Mali
 • CPC – EA Communications and Publications Committee
  Odbor za komuniciranje in publikacije
  predstavnik: Dejana Robič