Poročanje o sodelovanju v ILC/PT

Sodelovanje v ustreznih medlaboratorijskih primerjavah (ILC/PT), če so te na voljo, je eden od pogojev za pridobitev in vzdrževanje akreditacije laboratorija. Kadar je to potrebno za zagotovitev zaupanja v rezultate laboratorija, mora ta redno in v ustreznem obsegu sodelovati v medlaboratorijskih primerjavah.

Slovenska akreditacija zahteva sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah, če so te na voljo, vsaj enkrat pred podelitvijo akreditacije in nato najmanj enkrat v času med ponovnima ocenjevalnima obiskoma (štiri leta), na vsakem večjem podpodročju v obsegu akreditacije laboratorija. Za kalibracijske laboratorije, ki želijo pridobiti akreditacijo za posamezne veličine, je sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah obvezno. Če medlaboratorijske primerjave niso na voljo, se jih lahko nadomesti s primerjavami med dvema ali več laboratoriji, ki jih organizirajo sami.

Za potrebe ocenjevalnih obiskov laboratoriji poročajo o udeležbi in rezultatih v obrazcu OB05-18, Pregled sodelovanja v medlaboratorijskih primerjavah.

Pri ocenjevanju laboratorija se velika pozornost nameni preverjanju nadzora nad rezultati sodelovanja v medlaboratorijskih primerjavah in uvajanju korektivnih ukrepov v primeru odstopanj.

Več o zahtevah za medlaboratorijske primerjave in o pregledu medlaboratorijskih primerjav v postopku akreditiranja si lahko preberete v dokumentu OA05, Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah.