Vodstvo

Slovensko akreditacijo (SA) vodi direktor, ki organizira in vodi strokovno delo in poslovno politiko. SA predstavlja in zastopa brez omejitev ter je odgovoren za strokovno delo in zakonitost dela SA. V postopkih akreditiranja sprejema odločitve ter odloča o prizivih. Svetu SA predlaga v obravnavo in sprejem splošne akte, programe in nekatere druge dokumente ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje.

Direktor SA je dr. Boštjan Godec.