Zgodovina

Ponovna potrditev EA MLA za vsa področja akreditiranja.
Širitev akreditiranja na področje preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov (GHG).

Širitev sporazuma ILAC MRA na področje kontrolnih organov.

Širitev sporazuma EA MLA na področje akreditiranja certifikacijskih organov za osebje.

Širitev sporazuma EA MLA na področja kontrolnih organov ter certifikacijskih organov za sisteme vodenja in proizvode.
Podpis sporazuma IAF MLA za področje certifikacijskih organov za sisteme vodenja in proizvode.
EMAS

Spremembe organiziranosti postopka akreditiranja in prilagoditev zahtevam na novo izdanemu ISO 17011.

Širitev akreditiranja na številna nova strokovna področja in sheme.
Stalna rast obsega ocenjevanj.
Prenova celostne grafične podobe in nov znak SA.

Intenzivna rast števila akreditiranih organov.
Podpis sporazuma EA MLA za področje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev.
Podpis sporazuma ILAC MRA za področje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev.

Začetek delovanja Odbora za akreditacijo(OA) in sektorskih odborov.
Začetna evalvacija EA za podpis EA MLA za laboratorije.
Polnopravno članstvo v ILAC in IAF

Začetek samostojnega delovanja Javnega zavoda Slovenska akreditacija.
Nadgraditev in vzpostavitev novih postopkov akreditiranja.

Pred-evalvacija za podpis EA MLA.
Sprejem Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SA.
Podelitev prve akreditacije za kontrolne organe in za certifikacijski organ za proizvode ter EMS.

Izide Zakon o akreditaciji.
Začetek postopnega reorganiziranja sektorja USM-SA v samostojno organizacijo.
Začetek akreditiranja kontrolnih organov.
Polnopravno članstvo v EA in vključitev v postopek za podpis MLA.

Izid novega navodila o načinu izvajanja akreditiranja.
Pridruženo članstvo v Evropskem združenju za akreditacijo (EA).

Prenova organizacijske strukture.
Krepitev sodelovanja z ministrstvi.
Začetek postopka za pridruženo članstvo v EAL in EAC (predhodnicama Evropskega združenja za akreditacijo – EA).

Vzpostavljanje sistema akreditiranja.
Zagon in izvajanje prvih akreditacijskih postopkov.
Vključevanje v mednarodno sodelovanje in informiranje javnosti.