Organizacijska struktura

Struktura in organi

Slovenska akreditacija (SA) ima v skladu s sklepom o ustanovitvi naslednje organe:

  • Svet Slovenske akreditacije – Svet SA,
  • Odbor za akreditacijo s sektorskimi odbori in
  • Vodstvo – direktorja.