Odločitev o akreditaciji

Po uspešno zaključenem postopku ocenjevanja SA sprejme odločitev o podelitvi akreditacije. SA organu izda akreditacijsko listino, katere sestavni del je priloga, ki opredeljuje obseg akreditiranih dejavnosti. Organizacija s podelitvijo akreditacije pridobi pravico in dolžnost uporabe akreditacijskega znaka z lastno identifikacijsko številko, vendar le v povezavi z dejavnostmi, za katere je akreditirana. Akreditacija velja do preklica oziroma dokler organizacija izpolnjuje zahteve za akreditacijo. Informacije o akreditiranih organih so javno dostopne na spletni strani SA.