Primeri rabe akreditacije

Primeri rabe akreditacije v vsakdanjem življenju

Akreditacija je na številnih področjih že del našega vsakdana, zaradi številnih koristi in prednosti pa se njena vloga krepi tudi na mnogih novih področjih.

  • Ko (v vlogi potrošnika) kupujete blago, ki vam ga natehtajo, ali ko v svoje vozilo točite gorivo, si seveda želite, da bi ga dobili toliko, kot boste zanj plačali, in ne manj. Zato je pomembno, da tehtnice in merilni sistemi na bencinskih servisih delujejo pravilno in da merijo točno.
  • V medicinskih laboratorijih vsak dan analizirajo številne vzorce, v bolnišnicah in zdravstvenih domovih pa merijo krvni tlak. Tako bolniki kot zdravniki si želijo, da bi bili rezultati analiz in meritev pravilni in da bi se nanje lahko zanesli, saj je od njih praviloma odvisna tudi odločitev o morebitnem zdravljenju ali poteku terapije.
  • Pri gradnji objektov in cest je pomembno, kakšni materiali so vgrajeni in kako. S tem so povezane njihova trdnost, nosilnost in zdržljivost. Vgradnja neustreznih materialov ali napačna izdelava lahko povzroči poškodbe ali celo porušitev konstrukcije, torej nevarnost za ljudi in okolje, pa tudi bolj ali manj občutne dodatne stroške.
  • Za zdravo bivanjsko okolje je pomembno, da niso presežene dovoljene ravni hrupa in drugih škodljivih emisij. Da bi lahko pravočasno in primerno ukrepali ter se izognili škodljivim posledicam, je treba v okviru monitoringa emisij izvajati nadzorne meritve. Za odločitev o ukrepanju je pravilnost takih meritev ali kontrol še kako pomembna.
  • Spremljanje kakovosti pitne vode je nujno za zagotavljanje varnosti vodooskrbe. Program spremljanja kakovosti voda vključuje meritve kemijskih, bioloških in fizikalnih parametrov. Verodostojnost teh rezultatov je ključna tako za redno spremljanje kakovosti vode (analiza trendov) kot tudi za ustrezno ravnanje v primerih ogrožene varnosti.
  • Pogosto, morda celo vsak dan, se srečujemo z napravami in predmeti, ki predstavljajo povečano tveganje (npr. dvigala, plinske jeklenke v gospodinjstvu, bencinski servisi …), ob tem pa se nam zdi samoumevno, da je njihova uporaba varna. Da bi bilo res tako, morajo biti vse te naprave ustrezno pregledane, ali izpolnjujejo vse predpisane zahteve, preverjanja in kontrole pa morajo opraviti primerno usposobljeni izvajalci. V Sloveniji se zanje že vrsto let zahteva akreditacija.
  • Ugotavljanje uporabe nedovoljenih poživil je zelo občutljivo področje, saj je z rezultati teh preiskav povezan tudi ugled športnika, kluba, reprezentance … Da bi Svetovna protidopinška agencija (WorldAnti-Doping Agency – WADA) zagotovila verodostojnost predpisanih postopkov, zahteva, da vse analize izvajajo akreditirani laboratoriji. S tako ureditvijo zagotavlja najvišjo mogočo stopnjo zaupanja v rezultate analiz.