Direktor:
dr. Boštjan Godec

Računovodja:
Tomaž Torkar

Sekretar in Vodja kakovosti:
dr. Barbara Mali

Višji svetovalec področja II:
Dejana Robič

Tajništvo:
Dušanka Bohinc

Vodja področja akreditiranja kalibracijskih laboratorijev (Področni podsekretar):
dr. Jure Zupančič

Vodja področja akreditiranja preskuševalnih laboratorijev (Področni podsekretar):
dr. Katja Otrin Debevc

Vodja področja akreditiranja certifikacijskih organov (Področni podsekretar):
dr. Nataša Vesel Tratnik

Vodja področja akreditiranja kontrolnih organov (Področni podsekretar):
Marko Verbovšek

Vodja področja IT (Področni podsekretar):
Primož Šimon

Vodja področja ocenjevalci (Področni podsekretar):
mag. Karmen Ribič

Koordinatorji/ocenjevalci (Višji svetovalec področja I):
mag. Franjo Kranjčević
mag. Alenka Ličar Košnik
mag. Gašper Jančigaj
Marko Radak
Andreja Jeušnik
Barbara Blažič
Daša Medvešček
dr. Andreja Kandolf Borovšak

Organizatorji akreditacijskih postopkov:
Natalija P. Čeh
Saša Matek
Nataša Laznik
Darja Đuković
Sara Pavlin
Polonca Kramberger