Direktor:
dr. Boštjan Godec, [email protected]

Računovodja:
Tomaž Torkar: [email protected]

Sekretar in Vodja kakovosti:
dr. Barbara Mali, [email protected]

Višji svetovalec področja II:
Dejana Robič, [email protected]

Tajništvo:
Dušanka Bohinc, [email protected]

Vodja področja akreditiranja kalibracijskih laboratorijev (Področni podsekretar):
dr. Jure Zupančič, [email protected]

Vodja področja akreditiranja preskuševalnih laboratorijev (Področni podsekretar):
dr. Katja Otrin Debevc, [email protected]

Vodja področja akreditiranja certifikacijskih organov (Področni podsekretar):
dr. Nataša Vesel Tratnik, [email protected]

Vodja področja akreditiranja kontrolnih organov (Področni podsekretar):
Marko Verbovšek, [email protected]

Vodja področja IT (Področni podsekretar):
Primož Šimon, [email protected]

Vodja področja ocenjevalci (Področni podsekretar):
mag. Karmen Ribič, [email protected]

Koordinatorji/ocenjevalci (Višji svetovalec področja I):
mag. Franjo Kranjčević, [email protected]
mag. Alenka Ličar, [email protected]
mag. Gašper Jančigaj, [email protected]
Marko Radak, [email protected]
Andreja Jeušnik, [email protected]
Barbara Blažič, [email protected]
Daša Medvešček: [email protected]
dr. Andreja Kandolf Borovšak: [email protected]

Organizatorji akreditacijskih postopkov:
Natalija P. Čeh, [email protected]
Saša Matek, [email protected]
Nataša Laznik, [email protected]
Darja Đuković, [email protected]akreditacija.si
Sara Pavlin, [email protected][
Sašo Jarc, [email protected]