Direktor:
dr. Boštjan Godec, bostjan.godec@slo-akreditacija.si

Računovodja:
Tomaž Torkar: tomaz.torkar@slo-akreditacija.si

Sekretar in Vodja kakovosti:
dr. Barbara Mali, barbara.mali@slo-akreditacija.si

Višji svetovalec področja II:
Dejana Robič, dejana.robic@slo-akreditacija.si

Tajništvo:
Dušanka Bohinc, dusa.bohinc@slo-akreditacija.si

Vodja področja akreditiranja kalibracijskih laboratorijev (Področni podsekretar):
dr. Jure Zupančič, jure.zupancic@slo-akreditacija.si

Vodja področja akreditiranja preskuševalnih laboratorijev (Področni podsekretar):
dr. Katja Otrin Debevc, katja.otrin-debevc@slo-akreditacija.si

Vodja področja akreditiranja certifikacijskih organov (Področni podsekretar):
dr. Nataša Vesel Tratnik, natasa.vesel-tratnik@slo-akreditacija.si

Vodja področja akreditiranja kontrolnih organov (Področni podsekretar):
Marko Verbovšek, marko.verbovsek@slo-akreditacija.si

Vodja področja IT (Področni podsekretar):
Primož Šimon, primoz.simon@slo-akreditacija.si

Vodja področja ocenjevalci (Področni podsekretar):
mag. Karmen Ribič, karmen.ribic@slo-akreditacija.si

Koordinatorji/ocenjevalci (Višji svetovalec področja I):
mag. Franjo Kranjčević, franjo.kranjcevic@slo-akreditacija.si
mag. Alenka Ličar, alenka.licar@slo-akreditacija.si
mag. Gašper Jančigaj, gasper.jancigaj@slo-akreditacija.si
Marko Radak, marko.radak@slo-akreditacija.si
Andreja Jeušnik, andreja.jeusnik@slo-akreditacija.si
Barbara Blažič, barbara.blazic@slo-akreditacija.si
Daša Medvešček: dasa.medvescek@slo-akreditacija.si
dr. Andreja Kandolf Borovšak: andreja.kandolf-borovsak@slo-akreditacija.si

Organizatorji akreditacijskih postopkov:
Natalija P. Čeh, natalija.ceh@slo-akreditacija.si
Saša Matek, sasa.matek@slo-akreditacija.si
Nataša Laznik, natasa.laznik@slo-akreditacija.si
Darja Đuković, darja.djukovic@slo-akreditacija.si
Sara Pavlin, sara.pavlin@slo-akreditacija.si[
Sašo Jarc, saso.jarc@slo-akreditacija.si