Članstvo

Slovenska akreditacija je polnopravna članica:

Sodelovanje v organih in strokovnih odborih EA ter v delovnih skupinah, ki za odbore pripravljajo strokovna izhodišča, nam nudi možnost neposrednega vpliva na usmerjanje in izvajanje politike akreditiranja v Evropi, zato se v njihovo delo praviloma aktivno vključuje tudi SA. Glavna naloga strokovnih odborov EA je harmonizacija in razvoj akreditacijskih postopkov na vseh področjih akreditiranja. V okviru delovnih srečanj odborov poteka tudi neformalna izmenjavo pogledov na aktualna vprašanja akreditiranja in z njim povezanimi podpornimi dejavnostmi, npr. promocije akreditiranja.