Osnovni podatki

Naziv organa

Javni zavod Slovenska akreditacija
Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana-Črnuče
Telefon: 01/547 32 50
Faks: 01/547 32 72
info@slo-akreditacija.si
www.slo-akreditacija.si/sa

Odgovorna uradna oseba

dr. Boštjan Godec, univ. dipl. inž. met., direktor

Dostop do kataloga

Na spletnem naslovu: https://www.slo-akreditacija.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/
Datum prve objave kataloga: 9.12.2004
Datum zadnje spremembe: 13.7.2015

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

Naziv IEPRI d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov pooblascena.oseba@iepri.si
Telefon 01/51 55 688