Sklicevanje na akreditacijo

Akreditirani organ se na akreditacijo lahko sklicuje na dva načina:

  • z uporabo akreditacijskega znakaza ustrezen tip akreditiranega organa, ki se sme uporabljati le skupaj z nazivom, simbolom ali logotipom akreditiranega organa, ali
  • z navedbo izjave, katere oblika je predpisana, npr. »Ime akreditiranega organa je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-XXX / LP-XXX / LM-XXX / CP-XXX / CS-XXX / CO-XXX / K-XXX / SI-V-XXXX / P-XXX na področju kalibriranja (SIST EN ISO/IEC 17025) / preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) / preskušanja (SIST EN ISO 15189) / certificiranja proizvodov, procesov in storitev (SIST EN ISO/IEC 17065) / certificiranja sistemov vodenja (SIST EN ISO/IEC 17021-1) / certificiranja osebja (SIST EN ISO/IEC 17024) / kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip A/B/C) / okoljskega preverjanja (SIST EN ISO/IEC 17021-1) / preverjanja poročil o emisijah toplogrednih plinov (SIST EN ISO 14065)«.

Akreditirani organ se lahko sklicuje na akreditacijo le na enega izmed zgoraj določenih načinov. Druge navedbe (kot npr. ‘akreditirano’, ‘akreditiran organ’, ‘akreditirana metoda’ ali pa navedba akreditacijske številke organa), ki bi jih bilo mogoče razumeti kot sklic na akreditacijo, niso dovoljene.

Akreditacijski znak je znak, ki ga uporabljajo akreditirani organi za sklicevanje na njihov status v povezavi z akreditacijo. Sestavljajo ga:

  • logotip SA,
  • identifikacijska številka akreditiranega organa (številka akreditacije) ter
  • ustrezni akreditacijski standard oziroma drugi normativni dokument.

Možne različice akreditacijskega znaka za različne tipe akreditiranih organov so:

Akreditirani organ se sme sklicevati na akreditacijo oziroma uporabljati akreditacijski znak, če:

  • ima veljavno akreditacijo za področje dejavnosti, v zvezi s katerim se sklicuje, in
  • v zvezi s to dejavnostjo izpolnjuje vse zahteve za akreditacijo.

Akreditirani organ se sklicuje na akreditacijo pri poročanju rezultatov akreditirane dejavnosti, lahko pa tudi pri informiranju o akreditiranih dejavnostih ali njihovem oglaševanju (v brošurah, predstavitvah, na pisemskem papirju, v ponudbah ali podobno).

Sklicevanje na akreditacijo mora akreditirani organ vselej izvesti na način, ki preprečuje zavajanje glede razumevanja omejitev in obsega akreditacije. Če ima akreditirani organ akreditiran le del svoje dejavnosti, sme uporabljati akreditacijski znak ali se sklicevati na akreditacijo le na način, ki omogoča jasno razumevanje, na kateri del dejavnosti se sklicevanje nanaša. Če akreditirani organ opravlja dejavnost na več lokacijah, pri čemer nekatere od teh niso vključene v obseg akreditacije, se sme sklicevati na akreditacijo le v zvezi z delom, ki se opravlja na lokaciji, ki je vključena v obseg akreditacije.

V primeru odvzema / preklica akreditacije mora akreditirani organ takoj prenehati uporabljati akreditacijski znak oziroma se mora prenehati kakorkoli drugače sklicevati na akreditacijo v delu, na katerega se odvzem / preklic akreditacije nanaša.

Akreditacijskega znaka ali izjave akreditirani organ ne sme uporabljati na način, ki bi vsiljeval domnevo, da SA prevzema odgovornost za posledice, ki so rezultat izvajanja dejavnosti iz akreditiranega obsega, ali da je SA tista, ki potrjuje predmet kalibracije, preskušanja, kontrole, certificiranja ali preverjanja oziroma potrjuje domnevo o skladnosti. Nepravilna oziroma zavajajoča uporaba akreditacijskega znaka oziroma kateregakoli drugega sklicevanja na akreditacijo se obravnava kot neskladnost z zahtevami za akreditacijo.

Več o pravilih za uporabo akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo lahko preberete v dokumentu S05 – Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo. Dodatne razlage zahtev za sklicevanje na akreditacijo so podane tudi v dokumentu OA08 – Poročanje akreditiranih organov.