Vzdrževanje akreditacije

Za vzdrževanje pridobljene akreditacije mora stranka trajno in v celoti izpolnjevati zahteve za akreditacijo. Po podelitvi akreditacije SA izvaja redna (letna) nadzorna ocenjevanja, kjer preverja izpolnjevanje zahtev za vzdrževanje akreditacije. SA vsake 4 leta opravi ponovno ocenjevanje, ki zajema pregled izpolnjevanja vseh zahtev za akreditacijo. Akreditacija velja do preklica oziroma dokler organizacija izpolnjuje zahteve za akreditacijo.