Dejavnosti do ocenjevanja

Slovenska akreditacija lahko po dogovoru s stranko izvede predocenjevanje. Predocenjevanje ni obvezen del postopka akreditiranja. Z njim se ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za izvedbo začetnega ocenjevanja in ali je obseg dejavnosti za akreditacijo ustrezno naveden. Predocenjevanje je namenjeno tudi boljši oceni izvedbenih možnosti in časa, potrebnega za začetno ocenjevanje, kar pripomore k njegovi učinkovitejši izvedbi.