Izredni nadzor

Podrobnosti o izrednem nadzoru so podane v dokumentu S03, Pravila akreditiranja.

V kakšnih primerih Slovenska akreditacija (SA) izvede izredno nadzorno ocenjevanje?

SA izvede izredno nadzorno ocenjevanje, če razpolaga z informacijami, ki kažejo na nespoštovanje zahtev za akreditacijo ali pa vzbujajo dvom v usposobljenost akreditiranega organa.

Razlogi za izredno nadzorno ocenjevanje so lahko:

 • pomembne spremembe pri akreditiranem organu,
 • začasni odvzem akreditacije,
 • pritožba na delo akreditiranega organa,
 • podatki o delu akreditiranega organa, ki jih SA pridobi iz drugih virov.

Izredni nadzor se izvede tudi v primeru izredne obravnave širitve obsega.

Na kakšen način SA izvede izredno nadzorno ocenjevanje?

 1. Izredno nadzorno ocenjevanje se lahko izvede:
  • z obiskom pri akreditiranem organu ali
  • s pregledom dokumentacije, ki jo v ta namen pošlje akreditirani organ.

  Način izvedbe se določi upoštevajoč razlog, vrsto in obsežnost dejavnosti, ki bodo predmet ocenjevanja.

 2. Kadar se izredno nadzorno ocenjevanje izvede z obiskom pri akreditiranem organu, se ocenjevanje izvede po enakem postopku kot za ostala nadzorna in ponovna ocenjevanja.