Splošni akti SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja

Nabor splošnih aktov SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja, je trenutno:

Določila teh dokumentov so sestavni del pogodb o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije, ki jih SA sklepa s strankami.

SA vodi te splošne akte kot javno evidenco (https://www.slo-akreditacija.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/splosni-podatki/).  Veljavne izdaje splošnih aktov SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja, so dostopne fizično na sedežu SA in objavljene na spletnem mestu SA v rubriki ‘Dokumenti’ (https://www.slo-akreditacija.si/?post_type=lpdocument&s=).