Sodelovanje v ILC/PT

Medlaboratorijska primerjava (inter-laboratory comparison / proficiency testing – ILC/PT) pomeni organizacijo, izvedbo in ovrednotenje rezultatov merjenja ali preskušanja istih ali podobnih preskušancev/vzorcev, ki jih opravita dva ali več laboratorijev skladno z vnaprej določenimi pogoji.

Glavni namen medlaboratorijskih primerjav je oceniti usposobljenost laboratorijev za izvajanje specifičnih preskusov, meritev ali kalibracij. Medlaboratorijske primerjave so eno izmed najpomembnejših orodij, s katerimi laboratorij spremlja in obvladuje kakovost izvajanja akreditiranih dejavnosti in rezultatov ter njihovo primerljivost z rezultati drugih laboratorijev, ki delujejo na istem področju. Rezultati iz medlaboratorijskih primerjav omogočajo identifikacijo morebitnih problemov in so še posebej pomembni za verifikacijo dela laboratorija ob vpeljavi sprememb ali uvajanju novih dejavnosti.

Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah bodo laboratoriju, njegovemu osebju in vodstvu najbolj koristilo, če ga bodo sprejeli za ključno orodje nenehnega ohranjanja zaupanja in izboljševanja.

O koristih in prednostih, ki izhajajo iz sodelovanja v medlaboratorijskih primerjavah, si lahko več preberete v publikaciji, ki jo je izdal ILAC. Na voljo je tudi slovenski prevod brošure.

Zahteve za sodelovanje v ILC/PT

Sodelovanje v ustreznih medlaboratorijskih primerjavah (ILC/PT), če so te na voljo, je eden od pogojev za pridobitev in vzdrževanje akreditacije laboratorija. Kadar je to potrebno za zagotovitev zaupanja v rezultate laboratorija, mora ta redno in v ustreznem obsegu sodelovati v medlaboratorijskih primerjavah. Zahteve za sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah veljajo za vse kalibracijske in preskuševalne laboratorije, pa tudi za druge organe za ugotavljanje skladnosti, ki v sklopu postopkov ugotavljanja skladnosti izvajajo preskušanje ali kalibriranje. Za akreditirane dejavnosti, za katere ustrezne medlaboratorijske primerjave niso izvedljive ali niso dostopne, laboratorij uporabi druge načine za zagotavljanje kakovosti svojih rezultatov.

Slovenska akreditacija zahteva sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah, če so te na voljo,vsaj enkrat pred podelitvijo akreditacije in nato najmanj enkrat v času med ponovnima ocenjevalnima obiskoma (štiri leta), na vsakem večjem podpodročju v obsegu akreditacije laboratorija.

Za potrebe ocenjevalnih obiskov laboratoriji poročajo o udeležbi in rezultatih v obrazcu OB05-18, Pregled sodelovanja v medlaboratorijskih primerjavah.

Pri ocenjevanju laboratorija se posebna pozornost nameni preverjanju nadzora nad rezultati sodelovanja v medlaboratorijskih primerjavah in uvajanju korektivnih ukrepov v primeru odstopanj.

Več o zahtevah za medlaboratorijske primerjave in o pregledu medlaboratorijskih primerjav v postopku akreditiranja si lahko preberete v dokumentu OA05,  Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah.