Področja akreditiranja

Strokovna področja na katerih izvajamo akreditacijo so zelo raznolika in obsegajo tako rekoč vse ključne dejavnosti, ki jih srečujemo tako v vsakdanjem življenju kot tudi v zelo specifičnih okoljih.

SA je vzpostavila in vzdržuje sistem akreditiranja za naslednje vrste OUS:

Prizadevamo si za širjenje akreditacije tudi na področja, kjer tako preverjanje in potrjevanje usposobljenosti še nista vzpostavljeni, so pa izkazane potrebe. Eden od ključnih pogojev za to je dostop do ustreznega znanja, ki ga SA zagotavlja s sodelovanjem z različnimi strokovnimi sredinami, iz katerih izhajajo visoko usposobljeni strokovnjaki in ocenjevalci.

Področja dejavnosti akreditiranih organov so opredeljena v dokumentu D05-11, Klasifikacija področij dejavnosti akreditiranih organov / Classification of accredited bodies activities. Slovenska akreditacija na nekaterih področjih trenutno ne izvaja akreditiranja, ta so v dokumentu označena z »*«.