Informacije o ILC/PT

Podatke o organiziranih medlaboratorijskih primerjavah (ILC/PT) s področja preskušanja, meroslovja in klinične medicine najdete na spletni strani Baze EPTIS, kjer lahko iščete med več kot 2000 možnimi shemami medlaboratorijskih primerjav več kot 250 ponudnikov s celega sveta:

Baza EPTIS (preskušanje, meroslovje, klinična medicina)

Navajamo še nekaj naslovov, na katerih lahko najdete uporabne informacije o medlaboratorijskih primerjavah (ILC/PT) za različna področja preskušanja, o katerih so nas obvestili njihovi organizatorji. Posebej poudarjamo, da Slovenska akreditacija s tem ne podaja kakršnekoli informacije ali garancije o kakovosti navedenih medlaboratorijskih primerjav ali daje tem kakršnokoli prednost pred drugimi medlaboratorijskimi primerjavami. Laboratorije opozarjamo, naj pred odločitvijo za sodelovanje v posamezni medlaboratorijski primerjavi pridobijo čim več informacij o njeni organizaciji in kakovosti. Zahteve za usposobljenost organizatorjev podaja standard SIST EN ISO/IEC 17043:2010 (Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti).