Informacije javnega značaja

Slovenska akreditacija razpolaga z informacijami javnega značaja, do katerih lahko dostopate prek spletne strani SA ali na sedežu organa. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so dostopne v katalogu akreditiranih organov, ki vsebuje podrobne podatke o akreditiranih organih in njihovih akreditiranih dejavnostih.