Ugovori

Stranka lahko vloži pri SA ugovor na najavo ocenjevanja:

  • kadar se stranka ne strinja z imenovanjem enega ali več članov ocenjevalne komisije,
  • kadar se stranka ne strinja s trajanjem ocenjevanja,
  • kadar se stranka ne strinja z drugimi pogoji izvedbe ocenjevanja, opredeljenimi v najavi.

Kakšen je postopek za vložitev in obravnavo ugovora na ocenjevanje?

  1. Stranka vloži pri SA ugovor na ocenjevanje v pisni obliki najkasneje v 3 dneh od prejema najave ocenjevanja. V ugovoru mora stranka jasno obrazložiti in utemeljiti svojo zahtevo.
  2. Na podlagi obrazložitev in mnenj odgovornega osebja SA direktor sprejme odločitev in jo v pisni obliki posreduje stranki. Če SA ugotovi, da ugovor ni upravičen, SA pisno potrdi prvotno odločitev. Če SA ugotovi, da je potrebna sprememba pogojev izvedbe ocenjevanja, stranki v 5 dneh pošlje spremenjeno najavo ocenjevanja.

Več informacij o ugovoru si lahko preberete v dokumentu S03, Pravila akreditiranja, in dokumentu D05-12, Prizivi in ugovori na najavo ocenjevanja.