Prijava za akreditacijo

To fazo lahko strnemo v naslednje korake:

  1. Seznanite se s splošnimi informacijami o akreditaciji, pravili akreditiranja in z ustreznimi zahtevami za akreditacijo glede na vrsto ugotavljanja skladnosti, za katero želite pridobiti akreditacijo. Ključni dokumenti:
  2. Kontaktirajte nas (po e-pošti ali telefonsko), da se dogovorimo za brezplačni informativni sestanek.
  3. Na sedež SA pošljite izpolnjen obrazec za prijavo glede na vrsto ugotavljanja skladnosti:
  4. SA prijavo pregleda in ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za sklenitev pogodbe. Če SA ugotovi, da je mogoče začeti s postopkom akreditiranja, stranki pošlje v podpis pogodbo o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije, sicer stranko obvesti o razlogih, zakaj s postopkom ni možno pričeti.
  5. SA izvede začetno ocenjevanje v najkrajšem možnem času, ki je odvisen predvsem od tega, ali je stranka poslala prijavo za akreditacijo na že uvedenem strokovnem področju ali ne in ali SA razpolaga s potrebnimi strokovnimi ocenjevalci na tem strokovnem področju.