Način dostopa

Način dostopa do drugih informacij javnega značaja je omogočen preko spletne strani ob vsakem času ali pa na sedežu organa.

Dostop preko spleta

Večina informacij je dostopna preko spleta ob vsakem času. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet Explorer 8.0 (ali novejši), Mozilla Firefox 7.0 (ali novejši), Safari 5.0 (ali novejši, Opera 10.0 (ali novejši)

Na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne, pri tem je potrebna uporaba ustreznega brskalnika, ki omogočena povečavo prikazane strani.

Na sedežu organa

Vse informacije so na voljo tudi v tiskani obliki na sedežu organa:

Slovenska akreditacija, Pot k sejmišču 30a (4. nadstropje) 1231 Ljubljana-Črnuče

Uradne ure:

  • od ponedeljka do četrtka od 8:30 do 15:00,
  • ob petkih od 8:30 do 14:00.

SA kot posredni proračunski uporabnik zaračunava dostop do informacij javnega značaja v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja.

Omejitve dostopa do informacij

V skladu z 12. točko 6. člena ZDIJZ in 5. člena ZAkr SA javnosti ne posreduje tistih informacij v zvezi z izvajanjem posameznega postopka akreditiranja, ki jih mora po zahtevah standarda ISO/IEC 17011:2018 obravnavati kot zaupne.