55. generalna skupščina EA – Belgija

55. generalna skupščina EA je potekala 22. in 23. maja 2024 v Bruggeu v Belgiji. Generalne skupščine se je udeležilo 81 udeležencev iz 45 nacionalnih akreditacijskih organov (NAB), Evropske komisije, EFTA in priznanih zainteresiranih strani.

Volitve

Generalna skupščina je za dvoletni mandat, ki se začne 1. januarja 2025, izvolila za predsednico EA Maureen Logghe (BELAC, Belgija) in za podpredsednico EA Cecilie Laake (NA, Norveška).

Prihodnost EA sestankov – zmanjšanje ogljičnega odtisa EA

Na osnovi analize so predlagali, da se določeni odbori izvedejo v istem terminu.

Enkrat na leto sestanek organizira EA na lokacijah, kjer večina lahko dostopa z direktnimi leti, saj to najbolj znižuje ogljični odtis

Dokončanje ukrepov Strategije 2025

Izvajanje Strategije EA 2025 se je zaključilo z zaključkom zadnjih dveh ukrepov:

– krepitev odnosov z zainteresiranimi stranmi

– povezovanje in sodelovanje z regijami in drugimi nacionalnimi nacionalnimi organi.

EA MLA znak

Znak EA MLA lahko uporablja skupaj 44 podpisnikov. 27 jih je samodejno upravičenih do uporabe znamke z registracijo v EU. 17 držav se ukvarja z mednarodno registracijo. Od teh 17 držav je bila znamka registrirana v 3 državah: Alžirija, Srbija in Ukrajina. Razprava z Združenim kraljestvom in Turčijo še poteka, EA pa čaka na odziv uradov preostalih 11 držav podpisnic in pričakuje, da bo postopek registracije EA MLA znaka zaključen v jeseni letos.

 HHC je predlagala dve novi nalogi:

 • revizija dokumenta EA-2/17 M: Dokument EA o akreditaciji za namene priglasitve
 • revizija dokumenta EA-3/01 M: Pogoji EA za uporabo akreditacijskih simbolov, logotipov in drugih trditev o akreditaciji ter sklicevanje na status podpisnika EA MLA

Podaljšanje sporazumov s priznanimi deležniki:

EA je obnovila sporazume o sodelovanju z osmimi priznanimi zainteresiranimi stranmi (RS):

 • EFAC (Evropska zveza združenj certifikacijskih organov)
 • EFLM (Evropsko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino)
 • EGOLF (Evropska skupina organizacij za požarno preizkušanje, inšpekcijo in certificiranje)
 • EOQ (Evropska organizacija za kakovost)
 • EPPO (Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin)
 • ERA (Agencija Evropske unije za železnice)
 • EWF (Evropska zveza za varjenje, spajanje in rezanje)
 • IIOA (Neodvisna mednarodna organizacija za zagotavljanje)

EA ima skupaj potrjenih 44 deležnikov.

The European Quality Infrastructure Network

Marca letos  je bil podpisan MoU sporazum s partnerji kakovostne infrastrukture – EA, CEN-CENELEC, EURAMET, WELMEC

Finance

Finančno stanje EA je stabilno. Prav tako je članarina za članice stabilna, saj se zadnjih 10 let ne spreminja bistveno.

EA Advisory Board

Predsednica EAAB, kjer so vključene vse zainteresirane strani, je poročala, da prihajajo nove tehnologije in tako industrija kot organi za ugotavljanje skladnosti, pa tudi akreditacijski organi, vsi ugotavljajo, da ni dovolj strokovnjakov v Evropi na večini teh področij. EAAB podpirajo učinkovito strategijo komuniciranja, ki jo je uvedla EA, podpira revizijo 2/17 in EA 3/01 M, so pa zadržani do IAF CeartSearch baze.

EA CC

Vodja odbora je poročal glede certificiranja varnih parkirišč in problematike, ker lastnik sheme ni izbral pravega standarda. Vse zahteve so narejene za standard ISO 17065, zahtevan standard pa je ISO 17021-1. CC je predlagal, da se akreditira po standardu ISO 17021-1 in upošteva vse zahteve za ISO 17065.

Nova EU zakonodaja/sheme

V Evropi je več kot 120 zakonodajnih aktov, kjer je vključeno ugotavljanje skladnosti in akreditacija. Med njimi so področja hrane in krme, podnebja, okolja, vozil, železnic, prevoza, letalstva, forenzike, varstva podatkov, kibernetske varnosti, medicine, trajnostnega razvoja in ekodizajna.

Trenutno je v Evropi v pripravi 26 zakonodajnih aktov, ki vključujejo ugotavljanje skladnosti in akreditacijo. Med ključnimi področji, ki bodo zahtevala velike napore, sta umetna inteligenca in kibernetska varnost.

Mednarodne zadeve

 1. A) Skupna mednarodna organizacija za akreditacijo GLOBAC

Začela bo delovati v začetku 2026. Ker ta organizacija GLOBAC ni naslednik ILAC in IAF, se bo potrebno ponovno včlaniti. V prehodnem obdobju bosta vodila GLOBAC sedanja predsednika ILAC in IAF.

GLOBAC naj bi se ustanovil 20. septembra 2024.

 

 1. B) IAF CeartSearch baza

Obstaja problem, ker je lastnik firme, ki skrbi za CertSearch bazo IAF. Kaj se bo zgodilo s tem, ko bo GLOBAC začel delovati. GLOBAC bo registriran v Novi Zelandiji in v tem primeru ne bo možno slediti zahtevam ameriške zakonodaje, ki velja sedaj za IAF CeartSearch bazo. Prav tako denar iz IAF ne bo možno prenesti na novo organizacijo, saj ameriška zakonodaja tega ne dopušča.

Vsa ta vprašanja bo potrebno v kratkem razčistiti.

Naslednja generalna skupščina bo 20. in 21. novembra 2024 na Portugalskem.