Kaj je akreditacija

Akreditacija je potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti in jo kot tretja stranka izda akreditacijski organ (v Sloveniji je to Slovenska akreditacija) ter z njo prizna usposobljenost akreditiranega organa (npr. laboratorija, kontrolnega ali certifikacijskega organa) za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.

Akreditiranje je strokovni, nepristranski in neodvisen postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba uradno potrdi usposobljenost akreditiranega organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti. Akreditacija predstavlja enega ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture vsake države, saj pripomore k izboljševanju kakovosti proizvodov in storitev, pomaga gospodarstvu dosegati globalno konkurenčnost in prispeva k pospeševanju mednarodne trgovine.

Če želi organ za ugotavljanje skladnosti pridobiti akreditacijo na določenem strokovnem področju, se mora vključiti v postopek akreditiranja.  Postopek akreditiranja je strokovni postopek, ki se ga vedno izvede na zahtevo stranke. Če ta izpolnjuje vse zahteve akreditacijskega standarda, se postopek zaključi s podelitvijo akreditacijske listine, s katero se potrdi usposobljenost stranke na točno določenem področju ugotavljanja skladnosti.