Osnovni podatki

Naziv organa

Javni zavod Slovenska akreditacija
Šmartinska cesta 152, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01/547 32 50
Faks: 01/547 32 72
info@slo-akreditacija.si
kompetoo.com/sa

Odgovorna uradna oseba

dr. Boštjan Godec, univ. dipl. inž. met., direktor

Dostop do kataloga

Na spletnem naslovu: kompetoo.com/sa
Tiskana oblika je dostopna pri pristojni osebi (pooblaščencu).
Datum prve objave kataloga: 9.12.2004
Datum zadnje spremembe: 13.7.2015