Evropska Komisija je izdala obnovljena EMAS navodila za uporabnike

Novembra 2023 je izšel dokument Sklep Komisije (EU) 2023/2463 o objavi navodil za uporabnike, v katerih so določeni koraki, potrebni za sodelovanje v sistemu EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta.

Dokument nadomešča Sklep Komisije (EU) 2013/131/EU, ki je bil v obdobju veljavnosti spremenjen s Sklepoma Komisije (EU) 2017/2285 in Sklepom Komisije (EU) 2020/1802).

Navodila so bila revidirana na podlagi pridobljenih izkušenj z uporabo EMAS uredbe z dopolnitvami in predhodne izdaje navodil; posodobljene so bile smernice o metodi vzorčenja za preverjanje organizacij z več lokacijami, dodani so bili novi primeri, tudi, da bi bil dokument prijaznejši za uporabo v organizacijah, ki želijo pristopiti k EMAS registraciji.

Dokument Sklep Komisije št. 2023/2463 je pomemben tudi za akreditirane EMAS preveritelje, ki ga uporabijo pri presojah in preverjanju v organizacijah v sistemu EMAS in predstavlja enega izmed dokumentov, ki vsebujejo zahteve za akreditacijo.