Baza podatkov IAF CertSearch

Baza podatkov IAF CertSearch

Ideja, da bi zainteresirana javnost lahko na enem mestu prišla do podatka o tem, ali je nek dobavitelj certificiran za sistem vodenja, za katero dejavnost, kdo je certifikacijski organ, ki mu je podelil certifikat, ali je certifikacijski organ za certificiranje sistemov vodenja akreditiran, ali je akreditiran s strani IAF člana in podobne informacije, se je pri IAF izoblikovala že pred nekaj leti. Zato je bila razvita baza podatkov IAF CertSearch.

V oktobru 2023 pa je IAF sprejel novo strategijo v zvezi z bazo podatkov IAF CertSearch.

Objavljen je bil dokument IAF MD 28 ”IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database”. Dokument je obvezen za uporabo tako za akreditacijske organe kot tudi za certifikacijske organe za certificiranje sistemov vodenja in določa, katere podatke in kdaj je treba vnesti v bazo.

SA bo v naslednjih tednih dopolnila podatke o akreditiranih certifikacijskih organih za certificiranje sistemov vodenja in njihovih obsegih akreditacije ter o tem obvestila posamezni certifikacijski organ. Za certifikacijske organe, ki še niso aktivirali svojih dostopov v bazo podatkov IAF CertSearch, bo SA poslala aktivacijsko kodo.

Vsi certifikacijski organi bodo v naslednjem koraku morali vnesti informacije o nosilcih certifikatov in druge podatke, ki bodo skupaj z informacijami SA predstavljali celotno informacijo in sledljivost izdanih certifikatov za sisteme vodenja.

Prehodno obdobje za uveljavitev IAF MD 28 se izreče 26. oktobra 2024. Do takrat bodo morale biti vnesene vse zahtevane informacije, tako s strani akreditacijskih organov, kot tudi s strani certifikacijskih organov. V prehodnem obdobju bodo SA ocenjevalci med ocenjevanjem spremljali napredek certifikacijskega organa v zvezi z vnašanjem podatkov v bazo podatkov IAF CertSeach.

IAF je pripravil dokument IAF CertSearch Brochure, ki vodi certifikacijske organe za certificiranje sistemov vodenja od aktivacije svojega računa/povezave na IAF CertSearch do končnega vnosa podatkov. Obenem tudi ponuja povezavo na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), kjer certifikacijski organi najdejo še več koristnih informacij in napotkov.

Za lažji dostop do baze podatkov IAF CertSearch in vnašanje podatkov v bazo bo IAF izvajal mesečne spletne seminarje prek aplikacije Zoom. Spletni seminarji bodo v našem časovnem pasu potekali po sledečem razporedu.

Mesec Datum in ura Povezava za registracijo
april 24. 4. 2024, 10:00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-itqj8uH9Hw0LoE7 6BzdPSBVE-YNa2_
maj 22. 5. 2024, 10:00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-itqj8uH9Hw0LoE7 6BzdPSBVE-YNa2_
junij 26. 6. 2024, 10:00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-itqj8uH9Hw0LoE7 6BzdPSBVE-YNa2_
julij 24. 7. 2024, 10:00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-itqj8uH9Hw0LoE7 6BzdPSBVE-YNa2_
avgust 28. 8. 2024, 10:00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-itqj8uH9Hw0LoE7 6BzdPSBVE-YNa2_
september 25. 9. 2024, 10:00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-itqj8uH9Hw0LoE7 6BzdPSBVE-YNa2_
oktober 23. 10. 2024, 9:00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-itqj8uH9Hw0LoE7 6BzdPSBVE-YNa2_

Informacije o dodatnih terminih spletnih seminarjev so dostopne na povezavi https://f1.iafcertsearch.org/assets/p/webinars/IAF-CertSearch-Monthly-CB-Webinar-Zoom-Schedule.pdf.