akreditirani organi

Svetovni dan akreditacije 2017

Akreditacija: Zagotavljanje zaupanja v gradnjo in v grajeno okolje Na skupno pobudo obeh mednarodnih organizacij za akreditacijo ILAC in IAF je 9. junij sprejet kot svetovni dan akreditacije, predvsem z namenom dvigniti pomen zavedanja o pomenu akreditacije. Letošnja osrednja tema je gradbeništvo…


Svetovni dan akreditacije 2016

Na skupno pobudo obeh mednarodnih organizacij za akreditacijo ILAC (Mednarodno združenje za akreditacijo laboratorijev in kontrolnih organov) IAF (Mednarodno združenje za akreditacijo certifikacijskih organov) je 9. junij 2016 sprejet kot svetovni dan akreditacije, predvsem z namenom dvigniti pomen…


Ocenjevanje certifikacijskih organov za certificiranje sistemov vodenja

Slovenska akreditacija izvaja ocenjevanje certifikacijskih organov za certificiranje sistemov upravljanja z energijo po SIST EN ISO/IEC 17021:2011 in novem standardu ISO 50003:2014, ki je bil izdan 14. 10. 2014. S sklepom IAF 2014-13, sprejetim na Generalni skupščini v Vankuvru, Kanada, je bilo…


Prehod na ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

15. 9. 2015 sta izšli novi izdaji standardov ISO 9001 in ISO 14001. Z IAF sklepom 2013-15, 25. 10. 2013 (za ISO 9001) in IAF sklepom 2014-11, 16. 10. 2014 (za ISO 14001) je bilo za oba standarda določeno triletno prehodno obdobje od datuma izdaje standardov. V času prehodnega obdobja morajo…


Obvestilo o novih akreditacijskih znakih

Na Slovenski akreditaciji smo konec novembra 2015 izdali novo revizijo dokumenta S05 – Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo, ki vam je na voljo na spletni strani SA oziroma s klikom na povezavo: Dokument S05. V tej izdaji dokumenta, smo…


Delovni čas med prazniki

Obveščamo vas, da je poslovni čas SA dne 24.12.2015 in 31.12.2015 od 8. do 13. ure.


Javni poziv za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja

Naravi prijazno gospodarjenje z gozdovi je nujno za ohranitev ravnovesja in zaščite gozdov. Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti in sonaravnosti, ki predstavljajo najvišja načela gospodarjenja. Certificiran les iz trajnostno gospodarjenjih slovenskih gozdov prispeva k…


Dan akreditacije 2015

Na Brdu pri Kranju bo 3. decembra 2015 potekal že 17. Dan akreditacije. Dogodek, ki ga vsako leto pripravi Slovenska akreditacija, je posvečen splošnemu informiranju javnosti o akreditaciji ter medsebojni izmenjavi mnenj in izkušenj. Letošnja osrednja rdeča nit dogodka bo 20. obletnica delovanja…


Prehodno obdobje za uveljavitev ISO/IEC 17021-1:2015

Prehodno obdobje za uveljavitev ISO/IEC 17021-1:2015 se izteče 15. 6. 2017. Ocenjevanja po novem standardu bo SA pričela izvajati po 15. 6. 2016. Če akreditiran certifikacijski organ za sisteme vodenja do izteka prehodnega obdobja ne dokaže, da izpolnjuje zahteve ISO/IEC 17021-1:2015, z zadnjim…


Akreditiranje certifikacijskih organov po End-of Waste uredbah

Nova okvirna direktiva o odpadkih (2008/98/ES) daje podlago za oblikovanje meril za prenehanje statusa odpadka.  Tako so bile na podlagi omenjene direktive izdane uredbe Uredba Sveta (EU) št. 333/2011 (odpadne kovine), Uredba Sveta (EU) št. 715/2013 (odpadni baker) in Uredba Sveta (EU) št.…