Prehod na ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

15. 9. 2015 sta izšli novi izdaji standardov ISO 9001 in ISO 14001. Z IAF sklepom 2013-15, 25. 10. 2013 (za ISO 9001) in IAF sklepom 2014-11, 16. 10. 2014 (za ISO 14001) je bilo za oba standarda določeno triletno prehodno obdobje od datuma izdaje standardov. V času prehodnega obdobja morajo prilagoditve izvesti tako organizacije nosilke certifikatov kot tudi akreditirani certifikacijski organi in akreditacijski organi. Slovenska akreditacija prilagaja svoje postopke akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov kakovosti in sistemov ravnanja z okoljem novima izdajama ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. Prilagoditev bo zaključena do 30. 3. 2016. S tem dnem bo Slovenska akreditacija pričela z ocenjevanji certifikacijskih organov za certificiranje sistemov kakovosti in sistemov ravnanja z okoljem, upoštevajoč nove izdaje ISO 9001 in ISO 14001.