Obvestilo o novih akreditacijskih znakih

Na Slovenski akreditaciji smo konec novembra 2015 izdali novo revizijo dokumenta S05 – Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo, ki vam je na voljo na spletni strani SA oziroma s klikom na povezavo: Dokument S05.

V tej izdaji dokumenta, smo se zavezali, da bomo akreditiranim organom pripravili in posredovali vse različice akreditacijskih znakov v elektronski obliki, ki so med drugim tudi usklajeni z nekoliko spremenjeno celostno grafično podobo Slovenske akreditacije.

Radi bi vas opozorili, da je v dokumentu S05 (v poglavju 7, Končna in prehodna določila) zapisano, da se mora akreditirani organi spremenjenim določilom v zvezi s sklicevanjem na akreditacijo prilagoditi čim prej oziroma v primeru utemeljenih tehničnih razlogov najkasneje v enem letu od datuma veljavnosti izdaje tega dokumenta (tj. do konca novembra 2016). To vključuje tudi pričetek uporabe novih akreditacijskih znakov.

V skladu s tem vas obveščamo, da boste nove akreditacijske znake prejelipo elektronski pošti predvidoma v obdobju februar-april oziroma ko bomo od vas pridobili informacije, ki jih potrebujemo.

Akreditirane organe, ki imate z nami že sklenjeno podlicenčno pogodbo za uporabo kombiniranega akreditacijskega znaka (ILAC MRA ali IAF MLA), prosimo, da nam najkasneje do konca februarja sporočite, ali bi še vedno želeli uporabljati kombinirani znak (obvestilo pošljite na natalija.ceh@slo-akreditacija.si). V takem primeru vam bomo v podpis posredovali prenovljeno podlicenčno pogodbo. Po podpisu te pogodbe boste prejeli ustrezne kombinirane znake skupaj z vsemi relevantnimi različicami osnovnih akreditacijskih znakov.

Akreditirani organi, ki bi želeli pričeti uporabljati kombinirani znak ILAC MRA ali IAF MLA, nas o tem prav tako obvestite najkasneje do konca februarja (obvestilo pošljite na natalija.ceh@slo-akreditacija.si). Kombinirani znak ILAC MRA lahko uporabljate preskuševalni in kalibracijski laboratoriji ter kontrolni organi. Kombinirani znak IAF MLA lahko uporabljate certifikacijski organi za certificiranje osebja ter certifikacijski organi za certificiranje proizvodov, procesov in storitev. Certifikacijski organi za certificiranje sistemov vodenja lahko uporabljate sklic na kombinirani znak IAF MLA le za nekatere sheme, in sicer če ste akreditirani za certificiranje sistemov kakovosti po ISO 9001, sistemov ravnanja z okoljem po ISO 14001, sistemov vodenja varnosti živil po ISO 22000 in sistemov vodenja varnosti informacij po ISO/IEC 27001.

Organi, akreditirani za področje preskušanja ali kalibriranja, imate možnost uporabe tudi angleške različice akreditacijskih znakov (v angleškem jeziku je zapisana opomba »Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost«). Prosimo, da nam najkasneje do konca februarja sporočite, ali želite, da vam pripravimo akreditacijske znake tudi v angleški različici (obvestilo pošljite na natalija.ceh@slo-akreditacija.si).

Za vprašanja v zvezi z izdelavo akreditacijskih znakov kontaktirajte natalija.ceh@slo-akreditacija.si.