9. junij 2023 – svetovni dan akreditacije

Skupna izjava predsednikov obeh mednarodnih organizacijo za akreditacijo IAF (Emanuele Riva) in ILAC (Etty Feller)

 

Svetovni dan akreditacije 2023

Akreditacija: Podpiramo prihodnost svetovne trgovine

 

Mednarodni organizaciji za akreditacijo IAF in ILAC sta se 9. junija ponovno združili, da bi proslavili Svetovni dan akreditacije. Tema leta 2023 je “Akreditacija: Podpiramo prihodnost svetovne trgovine.« Namen dogodka je predstaviti, kako se akreditacija in ugotavljanje skladnosti prilagajata tehnološkemu napredku, spremembam vedenja potrošnikov in regulativnega okolja, novim mehanizmom zaupanja in spreminjajočim se poslovnim modelom.

Osnovni motiv ustanovitve IAF in ILAC pred desetletji je bil podpirati svetovno trgovino. To vodilo je bilo in je še vedno, eno od glavnih gonil obeh organizacij. Akreditacija, ki podpira svetovno trgovino, je danes enako pomembna kot pred desetletji in zdi se, da se ta pomembnost le še povečuje, kar je nekaj izjemnega v današnjem, nenehno spreminjajočem se svetu. Ocene Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Ministrstva za trgovino Združenih držav Amerike kažejo, da so standardi in z njimi povezano ugotavljanje skladnosti vplivajo na 80 % svetovne trgovine. Center za ekonomske in poslovne raziskave (CEBR) ocenjuje, da standardi v Združenem kraljestvu letno prispevajo 6,1 milijarde £ k izvozu; neodvisna raziskava, ki jo je izvedel novozelandski Inštitut za ekonomske raziskave, je poročala, da akreditacija zagotavlja 4,5 milijarde NZ$ premij pri izvozu.

Akreditacijo in trgovino povezuje zaupanje – zaupanje je bistvena sestavina trgovinskih odnosov, ne glede na to, ali potekajo znotraj državnih meja ali z drugimi gospodarstvi. Gospodarstva po vsem svetu se že dolgo zanašajo na integriran sistem standardov, predpisov, meroslovja in akreditiranega ugotavljanja skladnosti, da bi ustvarili kakovosten sistem infrastrukture. Ta integrirani sistem je ustvaril potrebno zaupanje, ki podpira trgovino in zagotavlja, da potrošniki, podjetja in regulatorji, ki naročajo blago in storitve, dobijo, kar pričakujejo. Ena od glavnih vlog akreditacije pri podpiranju svetovne trgovine je odprava tehničnih ovir v trgovini (TBT). Z izkazovanjem zaupanja infrastruktura kakovosti podjetjem omogoča dostop do širšega mednarodnega trga, hkrati pa se izboljša kakovost in varnost uvoza iz teh gospodarstev.

Veliko ključnih dejavnikov, ki vplivajo na svetovno trgovino, je prav tistih, za katera akreditacija ponuja rešitve:

– Oskrbovalne verige postajajo vse bolj zapletene, razhajanja v zakonodajah se povečujejo.

– Geopolitični dejavniki, kot so oboroženi spopadi in svetovna pandemija, so vplivali na pridobivanje surovin in spremenile uveljavljene metode zagotavljanja kakovosti.

– Pojav vse večje zaskrbljenosti, povezane s kibernetsko varnostjo, umetno inteligenco, varstvom podatkov, goljufijami in pristnostjo izdelkov.

– Zavest potrošnikov o trajnosti, izvoru, zdravju in etiki je v porastu, kar blagovne znamke sili, da izboljšajo razumevanje in nadzor nad svojim dobavnim omrežjem.

Akreditacija pomaga svetovni trgovini, saj podpira regulatorje, podjetja in potrošnike pri izpolnjevanju njihovih različnih potreb, ki so povezane s tehnično varnostjo izdelkov, dobrim upravljanjem, podnebnimi spremembami, energijo, poštenimi trgi ali zaupanjem javnosti. Organizacije, kot so Svetovna trgovinska organizacija (WTO), Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) in OECD, predlagajo, da bi bilo treba v večji meri sprejeti mednarodne standarde v nacionalne zakonodajne okvire, njihovo upoštevanje pa bi lahko spodbudilo zmanjševanje razlik v zakonodaji na svetovni ravni. Prilagajanje spreminjajočem se svetu je temelj razvoja rešitev, ki jih IAF in ILAC razvijata v podporo svetovni trgovini. Sprejemanje novih tehnologij narašča z neznansko hitrostjo, s tem pa se pojavljajo nove grožnje in izzivi upravljanja. Akreditirano ugotavljanje skladnosti že zagotavlja zaupanje v kakovost blaga in storitev v številnih državah članicah na področjih, kjer se uporablja tehnologija veriženja blokov in umetna inteligenca. Čeprav so standardi in akreditacija pozitivno vplivali na notranjo in zunanjo trgovino, je potrebno nadaljevati z razvojem, da bi se prilagodili spremenjenim industrijskim zahtevam, v podporo bodočim sistemom trgovanja, k čemur težita obe organizaciji, IAF in ILAC. To pa ima tudi ključno vlogo pri podpiranju ciljev trajnostnega razvoja, ki se nanašajo na trgovino. Podpora prihodnosti svetovne trgovine ob Svetovnem dnevu akreditacije 2023 kaže, kako se nacionalne in svetovne infrastrukture za kakovost prilagajajo tehnološkemu napredku, spremembam v vedenju potrošnikov in regulativnem okolju, novim mehanizmom zaupanja in spreminjajočim se poslovnim modelom. Akreditacija je danes enako pomembna, kot pred desetletji in bo tudi v prihodnosti, saj še naprej podpira svetovno trgovino, v korist potrošnikom, podjetjem, vladam in regulativnim organom.

Svetovni dan akreditacije 2023 omogoča IAF (www.iaf.nu), ILAC (www.ilac.org) in njihovim članicam predstaviti javnosti, kako akreditacija podpira prihodnost svetovne trgovine. IAF in ILAC zagotavljata vrsto informacij, s katerimi pojasnjujeta vlogo akreditacije pri podpiranju prihodnosti svetovne trgovine, vključno z dodatnimi ponazoritvami njene uporabe: Trade–Public Sector Assurance and Business Benefits.