Svetovni dan akreditacije, 9. junij

Skupna izjava predsednikov obeh mednarodnih organizacijo za akreditacijo IAF (Emanuele Riva) in ILAC (Etty Feller)

Svetovni dan akreditacije 2024, 9.junij

Akreditacija: sooblikujemo boljši jutri

9. junija 2024 globalni akreditacijski organizaciji IAF in ILAC skupaj praznujeta Svetovni dan akreditacije. Tema leta 2024 je ‘Akreditacija: sooblikujemo boljši jutri’, in z njo želimo opozoriti na to, kako lahko akreditacija krepi zaupanje v nove tehnologije, digitalizacijo in trditve o trajnosti, medtem ko svet prestaja preobrazbene spremembe.

V svetu, zaznamovanem z naglim tehnološkim napredkom, spreminjajočim se vedenjem potrošnikov in nenehno gospodarsko negotovostjo, je akreditacija bistvenega pomena. S temo ‘Akreditacija: sooblikujemo boljši jutri’, letošnji Svetovni dan akreditacije poudarja vlogo akreditacije pri izkoriščanju novih priložnosti in reševanju globalnih izzivov.

Na čelu te preobrazbene dobe je četrta industrijska revolucija (IR 4.0), ki jo zaznamuje vključevanje digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca (UI), robotika, medmrežje stvari (IoT) in analitika velikih podatkov, v družbo in industrijo. Te tehnologije temeljito spreminjajo način našega medsebojnega delovanja, proizvodnje in inoviranja.

S pomočjo okvira zaupanja in zanesljivosti akreditacija omogoča organizacijam samozavestno sprejemanje novih tehnologij in spodbujanje inovativnosti. Ne glede na to, ali gre za proizvodnjo, zdravstvo ali kmetijstvo, akreditirano ugotavljanje skladnosti potrjuje, da novi izdelki in procesi izpolnjujejo stroge zahteve, kar olajša njihovo sprejetje in integracijo v obstoječe sisteme. S preskušanjem in kontrolo se zagotavlja zaupanje v varnost izdelkov in skladnost z zakonodajo. Sheme varovanja podatkov in kibernetske varnosti pomagajo podjetjem izvajati celovite procese varovanja podatkov, se zaščititi pred čedalje bolj sofisticiranimi kibernetskimi napadi ter varovati zasebnost strank.

IAF, ILAC in širša skupnost ugotavljanja skladnosti si prizadevajo tako za sprejemanje tehnoloških sprememb kot za odzivanje nanje. Nedavni primer je razvoj standarda ISO/IEC 42001 Informacijska tehnologija Umetna inteligenca Sistem upravljanja, ki je bil izdan decembra 2023. Kot prvi globalni standard za sistem upravljanja umetne inteligence si prizadeva obravnavati transparentnost, odgovornost in etične vidike, saj se uporaba umetne inteligence hitro širi po različnih sektorjih. Ta standard poudarja zavezanost skupnosti k prilagajanju razvijajočim se tehnološkim pokrajinam in zagotavljanju, da se sistemi umetne inteligence razvijajo in odgovorno uporabljajo.

S pojavom novih tehnologij pa še vedno obstajajo vprašanja okolja in človekovih pravic. Okoljska, družbena in upravljavska (ESG) vprašanja zadnja leta pridobivajo na pomembnosti za potrošnike, podjetja, regulatorje in vlagatelje. Potrošniki postajajo vedno bolj ozaveščeni o okoljskih in družbenih vplivih izdelkov in storitev, ki jih kupujejo, kar vodi v naraščajoče povpraševanje po trajnostnih in etično proizvedenih dobrinah. Akreditirano ugotavljanje skladnosti omogoča podjetjem dokazati svojo zavezanost družbeno in okoljsko odgovornim praksam v svojih operacijah in dobavnih verigah ter zagotavlja potrošnikom in regulatorjem zaupanje v podatke o izvajanju ESG.

Ko prehajamo v krožno gospodarstvo, ki spodbuja ponovno uporabo in regeneracijo, lahko akreditacija zagotovi zaupanje v varnost, učinkovitost, popravljivost, trajnost, nadgradljivost, možnost recikliranja in ponovne uporabe izdelkov. Akreditirano preskušanje, merjenje ter storitve validacije in preverjanja prav tako podpirajo svetovna prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam, s tem ko krepijo pobude za energetsko učinkovitost, proizvodnjo obnovljive energije in prizadevanja za zmanjšanje emisij ogljika.

Pomembno je omeniti, da so to le nekateri primeri številnih sprememb, s katerimi se ukvarjajo IAF, ILAC in akreditacija. Prioritete se bodo še naprej spreminjale, ko se bodo pojavili novi izzivi in priložnosti, morda zaradi sprememb, ki jih trenutno še ni mogoče predvideti. V IAF in ILAC smo prepričani, da bo akreditacija ob nadaljnjem razvoju sveta ostala trden temelj napredka, omogočala uspešno poslovanje podjetij, ščitila potrošnike in spodbujala svetovno blaginjo.

Svetovni dan akreditacije 2024 omogoča Mednarodnemu akreditacijskemu forumu (https://iaf.nu), Mednarodnemu združenju za akreditacijo laboratorijev (www.ilac.org) in njihovim članom, da pokažejo, kako z akreditacijo sooblikujejo boljši jutri. IAF in ILAC ponujata vrsto informacij za pojasnitev vloge akreditacije pri zagotavljanju pozitivnih koristi, vključno z dodatnima primeroma njene uporabe: Zagotavljanje javnega sektorja in Poslovne koristi.