Prehodno obdobje za uveljavitev ISO/IEC 17021-1:2015

Prehodno obdobje za uveljavitev ISO/IEC 17021-1:2015 se izteče 15. 6. 2017. Ocenjevanja po novem standardu bo SA pričela izvajati po 15. 6. 2016. Če akreditiran certifikacijski organ za sisteme vodenja do izteka prehodnega obdobja ne dokaže, da izpolnjuje zahteve ISO/IEC 17021-1:2015, z zadnjim dnem prehodnega obdobja preneha veljavnost njegove akreditacije.