Ocenjevanje certifikacijskih organov za certificiranje sistemov vodenja

Slovenska akreditacija izvaja ocenjevanje certifikacijskih organov za certificiranje sistemov upravljanja z energijo po SIST EN ISO/IEC 17021:2011 in novem standardu ISO 50003:2014, ki je bil izdan 14. 10. 2014. S sklepom IAF 2014-13, sprejetim na Generalni skupščini v Vankuvru, Kanada, je bilo določeno triletno prehodno obdobje. Prehodno obdobje se zaključi 14. 10. 2017. Akreditiran certifikacijski organ za certificiranje upravljanja z energijo mora do preteka prehodnega obdobja dokazati, da izpolnjuje zahteve ISO 50003:2014, sicer mu z zadnjim dnem prehodnega obdobja preneha veljavnost akreditacije za certificiranje upravljanja z energijo.

Dne 15. 12. 2013 je izšel standard ISO/TS 22003:2013, ki je bil s sklepom IAF 2013-14, sprejetim na Generalni skupščini v Seulu, Južna Koreja, določen kot normativni dokument in s tem kot dodatna zahteva za akreditacijo certifikacijskih organov za certificiranje sistemov vodenja varnosti živil. Prehodno obdobje traja do 15. 12. 2016. Slovenska akreditacija že ocenjuje certifikacijske organe za certificiranje sistemov vodenja varnosti živil po SIST EN ISO/IEC 17021 in novi izdaji ISO/TS 22003:2013. Akreditiran certifikacijski organ za certificiranje sistemov vodenja varnosti živi mora najmanj do preteka prehodnega obdobja dokazati, da izpolnjuje zahteve ISO/TS 22003:2013, sicer mu z zadnjim dnem prehodnega obdobja preneha veljavnost akreditacije za certificiranje sistemov vodenja varnosti živi.