Kontrola

Kontrola

Kontrola je pregled proizvoda, procesa ali storitve, njihove zasnove ali namestitve in ugotavljanje njegove skladnosti s specifičnimi zahtevami oziroma, na podlagi strokovne razsodbe, s splošnimi zahtevami.

Zahteve/kriteriji za usposobljenost organa

  • SIST EN ISO/IEC 17020

Mednarodna podpisništva

Na področju kontrole ima Slovenska akreditacija podpisana sporazuma.

Kontaktna oseba

Marko Verbovšek, marko.verbovsek@slo-akreditacija.si

Splošna vodila in dokumenti

Pri izvedbi ocenjevanj SA uporablja vodila in razlagalne dokumente zahtev za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti, ki so navedena v dokumentu D05-10.

Obsegi kontrolnih organov (kliknite za dostop)

Akreditiranje kontrolnih organov s področja meroslovja