Kontrola

Kontrola

Kontrola je pregled proizvoda, procesa ali storitve, njihove zasnove ali namestitve in ugotavljanje njegove skladnosti s specifičnimi zahtevami oziroma, na podlagi strokovne razsodbe, s splošnimi zahtevami.

Zahteve/kriteriji za usposobljenost organa

  • SIST EN ISO/IEC 17020

Mednarodna podpisništva

Na področju kontrole ima Slovenska akreditacija podpisana sporazuma.

Kontaktna oseba

Marko Verbovšek, marko.verbovsek@slo-akreditacija.si

Splošna vodila in dokumenti

Pri izvedbi ocenjevanj SA uporablja vodila in razlagalne dokumente zahtev za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti, ki so navedena v dokumentu D05-10.

Koristne povezave:

Obsegi kontrolnih organov (kliknite za dostop)

ILAC – kontrola vprašanja in odgovori (»FAQs): https://ilacfaq.org/inspection-faqs-2/

Usmeritve za ocenjevanja tahografskih delavnic (kliknite za dostop)

Usmeritve za ocenjevanja na področju ugotavljanja skladnosti vozil (kliknite za dostop)

Usmeritve za ocenjevanja na področju meroslovja (kliknite za dostop)