Preverjanje

Preverjanje

Proces preverjanja vključuje preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov in tudi potrjevanje, da poročila upravljalca ali operaterja zrakoplova ne vsebujejo bistveno napačnih navedb.

Zahteve/kriteriji za usposobljenost organa

  • SIST EN ISO 14065
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2067
  • Uredba Komisije (EU) št. 601/2012

Kontaktna oseba za EU ETS

Nataša Vesel Tratnik, natasa.vesel-tratnik@slo-akreditacija.si

Mednarodna podpisništva

Na področju preveriteljev ima Slovenska akreditacija podpisan sporazum.

Splošna vodila in dokumenti

Pri izvedbi ocenjevanj SA uporablja vodila in razlagalne dokumente zahtev za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti, ki so navedena v dokumentu D05-10.