EMAS

EMAS

Zahteve/kriteriji za usposobljenost organa

  • SIST EN ISO/IEC 17021-1
  • Uredba (ES) št. 1221/2009

Kontaktna oseba

Nataša Vesel Tratnik, natasa.vesel-tratnik@slo-akreditacija.si

Splošna vodila in dokumenti

Pri izvedbi ocenjevanj SA uporablja vodila in razlagalne dokumente zahtev za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti, ki so navedena v dokumentu D05-10.