Javni poziv za CPR

Slovenska akreditacija pričenja z uvajanjem projekta razvoja sheme akreditiranja certifikacijskih organov za namen priglasitve po Uredbi (EU) št. 305/2011Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17065:2012 in upoštevajoč dokument EA-2/17. V uvajalnem obdobju bo izvedenih nekaj postopkov akreditiranja pod posebnimi pogoji, tako imenovanih pilotnih postopkov akreditiranja. V ta namen objavljamo Javni poziv, v katerem vabimo vse organe za ugotavljanje skladnosti, ki želijo pridobiti akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17065:2012 za namen priglasitve po Uredbi (EU) št. 305/2011 in imajo po zahtevah tega standarda uveden sistem vodenja ali pa ga bodo uvedli v obdobju do konca leta 2014, da se prijavijo za sodelovanje v pilotnih akreditacijskih postopkih.

Ti postopki se bodo izvajali skladno s Pravili akreditiranja (S03), zaradi narave pilotnih postopkov pa so predvidene nekatere prilagoditve. Če je vaš certifikacijski organ zainteresiran za sodelovanje v teh postopkih, vas prosimo, da izpolnite obrazec za prijavo in nam ga do 15. novembra 2014 pošljete po pošti na naslov:

Slovenska akreditacija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, z oznako »CPR«.

S kandidati, za katere bomo na podlagi prijav ocenili, da bi bili primerni za vključitev v pilotne akreditacijske postopke, bomo organizirali razgovor, na katerem bomo skušali pridobiti čim več informacij o aktivnostih na področju po Uredbi (ES) št. 305/2011.

Za dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom smo vam na voljo na naslovu SA, preko e-pošte (natasa.vesel-tratnik@slo-akreditacija.si) ali po telefonu 01 / 547 32 50.