Generalna skupščina EA 18.-19. maj 2022

Na zadnji generalni skupščini Evropskega združenja za akreditacijo (EA) je bilo izvoljeno novo vodstvo EA. Za predsednico je bila ponovno izvoljena Maureen Logghe (BELAC, Belgija), za podpredsednico pa Cecilie Laake (NA, Norveška).

Generalna skupščina se je strinjala, da članice EA ne smejo ponujati akreditacijskih storitev organom za ugotavljanje skladnosti, zlasti s sedežem v Rusiji in Belorusiji, če so ti organi uvrščeni na seznam sankcij EU. V skladu s Pravilnikom o postopkih EA-1/17 morajo članice EA spoštovati predpise EU o sankcijah, če jih ne spoštujejo, pa jim grozi izključitev.

Izpostavljamo tri sklepe (št. 4, 12 in 15) generalne skupščine.

Vsi sprejeti sklepi 51. generalne skupščine EA so dostopni na tej povezavi.

Naslednja generalna skupščina EA bo 23. in 24. novembra 2022.