Akreditiranje certifikacijskih organov po Uredbi Sveta (EU) št. 333/201

Slovenska akreditacija je vzpostavila sistem akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov kakovosti pri proizvajalcih kovinskih odpadkov po Uredbi Sveta (EU) št. 333/2011 z dne 31. marca 2011 o merilih za določitev, kdaj določene vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Uredba Sveta (EU) št. 333/2011 določa kdaj odpadno železo, jeklo in aluminij, vključno z odpadno aluminijevo zlitino, prenehajo biti odpadek, kakšen sistem zagotavljanja kakovosti mora proizvajalec uporabljati in kriterije za organe za ugotavljanje skladnosti, ki preverjajo, ali sistem zagotavljanja kakovosti proizvajalca kovinskih odpadkov izpolnjuje zahteve iz Uredbe.

S sklepom 2013 (31) 30, sprejetim na Generalni skupščini EA, dne 30. 5. 2013 v Parizu je bilo določeno, da akreditacija certifikacijskega organa z namenom certificiranja po Uredbi (ES) št. 333/2011) skladno z ISO/IEC 17021, pomeni akreditacija za postopke certificiranja sistema kakovosti proizvajalca skladno z ISO 9001 (za obseg EA 25 in/ali EA 17) in relevantno uredbo.

Certifikacijski organ po koncu certifikacijskega postopka izda certifikat o skladnosti sistema kakovosti, na katerem je navedena tudi relevantna uredba in tip proizvodov.

Ravno tako bo tudi v prilogi k akreditacijski listini akreditiranega certifikacijskega organa navedena ustrezna uredba in tip proizvodov.