Kalibracija

Kalibracija

Kalibracija ali umerjanje je niz operacij za ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilni instrument ali merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki jih predstavlja opredmetena mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni, pod določenimi pogoji.

Zahteve/kriteriji za usposobljenost organa

SIST EN ISO/IEC 17025

Mednarodna podpisništva

Na področju kalibracije ima Slovenska akreditacija podpisana sporazuma.

Kontaktna oseba

Jure Zupančič, jure.zupancic@slo-akreditacija.si

Splošna vodila in dokumenti

Pri izvedbi ocenjevanj SA uporablja vodila in razlagalne dokumente zahtev za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti, ki so navedena v dokumentu D05-10.