Certificiranje

Certificiranje

Certificiranje je ugotavljanje skladnosti proizvodov, procesov, storitev, osebja ali sistema vodenja po vnaprej določenih in preverljivih postopkih z upoštevanjem certifikacijskih pravil oziroma zahtev tehničnih predpisov ali standardov.

Področje certificiranja

Certificiranje sistemov vodenja

Zahteve/kriteriji za usposobljenost organa:

 • SIST EN ISO/IEC 17021-1

Dodatne zahteve/kriteriji za posamezne sheme:

 • Sistem vodenja varnosti živil – SIST-TS ISO/TS 22003
 • Sistem upravljanja z energijo – ISO 50003
 • Kriteriji/določila za predmet/področje ugotavljanja skladnosti
 • Standardi za sisteme vodenja (npr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 …)
Certificiranje proizvodov

Zahteve/kriteriji za usposobljenost organa:

 • SIST EN ISO/IEC 17065

Kriteriji/določila za predmet/področje ugotavljanja skladnosti:

 • Standardi ali drugi normativni dokumenti (zahteve) za proizvode/procese
Certificiranje osebja

Zahteve/kriteriji za usposobljenost organa:

 • SIST EN ISO/IEC 17024

Kriteriji/določila za predmet/področje ugotavljanja skladnosti:

 • Standardi, ki določajo različne zahteve za usposobljenost osebja

Mednarodna podpisništva

Na področju certificiranja ima Slovenska akreditacija podpisana sporazuma.

 • EA MLA – CS (certificiranje sistemov vodenja), CP (certificiranje proizvodov/procesov/storitev) 4. 4. 2006 in CO (certificiranje osebja, 7.10.2010)
 • IAF MLA – CS (EMS, QMS) 7.10.2006, CP 3.11.2016

Kontaktna oseba

Nataša Vesel Tratnik, natasa.vesel-tratnik@slo-akreditacija.si

Splošna vodila in dokumenti

Pri izvedbi ocenjevanj SA uporablja vodila in razlagalne dokumente zahtev za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti, ki so navedena v dokumentu D05-10.