Akreditacija za certificiranje po SIST EN ISO 50001

Z vzpostavitvijo sheme akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov upravljanja z energijo je certifikacijskim organom omogočena pridobitev akreditacije za certificiranje po SIST EN ISO 50001. 

Certifikacijski organi morajo za ta namen vzpostaviti oziroma imeti vzpostavljen sistem vodenja, skladen s SIST EN ISO/IEC 17021. Akreditacijo za certificiranje je po omenjeni shemi mogoče pridobiti za različne skupine gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v IAF ID1.