Vabilo na medlaboratorijsko primerjavo Zavoda za gradbeništvo Slovenije

Zavod za gradbeništvo SLovenije,  Laboratorij za metrologijo, organizira medlaboratorijsko primerjavo iz kalibriranja merila sile. Primerjava bo izvedena po določilih, ki jih predvideva standard EN ISO/IEC 17043:2010, Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti in je namenjena laboratorijem, ki izvajajo kalibracije meril sil po akreditiranih EN ISO/IEC 17025 ali neakreditiranih postopkih. Več o medlaboratorijski primerjavi lahko preberete na tem naslovu (TUKAJ).