V svoje vrste vabimo “višjega svetovalca področja I. (ocenjevalca)”

Prijeten kolektiv vabi v svoje vrste

 

VIŠJEGA SVETOVALCA PODROČJA I. (ocenjevalca)

Šifra delovnega mesta I017159

 

Namen oziroma ključna vloga delovnega mesta

Izvajanje ocenjevanj v postopkih akreditiranja skladno z imenovanji ter podpora izvajanju sistema akreditiranja skladno s projektnimi zadolžitvami.

Naloge:

 • Izvajanje ocenjevanj
 • Organizacija akreditacijskih postopkov
 • Sodelovanje pri delu domačih in mednarodnih skupin v podporo sistemu akreditiranja
 • Druge strokovne naloge (glede na imenovanje s strani nadrejenega)
 • Naloge iz sistema vodenja kakovosti
 • Druge naloge po navodilu direktorja.

Zahtevana raven izobrazbe:

Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba.

Delovne izkušnje:

5 let, od tega vsaj 2 leti izkušenj z deli, sorodnimi z dejavnostjo organov za ugotavljanje skladnosti.

Posebni pogoji:

 • znanje angleškega jezika na višji ravni
 • vozniški izpit B kategorije.

Dodatna znanja in veščine:

 • splošno znanje uporabe računalnika,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja,
 • sposobnost za delo v timu in koordiniranje dela,
 • sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja
 • motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj
 • znanja in veščine za izvajanja ocenjevanj v postopkih akreditiranja (niso pogoj za zasedbo delovnega mesta)

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s štiri mesečno poskusno dobo.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo po pošti do vključno 8. 9. 2017 na naslov: Slovenska akreditacija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, s pripisom: »ZA RAZPIS«.