Uspešno zaključen pilotni projekt TPED

S podelitvijo akreditacije 4 kontrolnim organom, ki nameravajo postati tudi priglašeni organi, smo uspešno zaključili pilotni projekt »Akreditacija za namen priglasitve na področju premične tlačne opreme«. Področje ureja Direktiva 2010/35/EU, ki določa, da vse vrste kontrol premične tlačne opreme (tudi periodično) lahko izvajajo le akreditirani in hkrati priglašeni kontrolni organi.

V postopku akreditiranja za namen priglasitve, ki ga sicer trenutno izvajamo še na področju kontrole dvigal, preverimo poleg izpolnjevanja zahtev akreditacijskega standarda tudi izpolnjevanje dodatnih zahtev za priglašene organe. Te so določene v Sklepu 768/2008/EC. 

Priglasitveni organ, v Slovenije je to za večino področij Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, priglasi organ za ugotavljanje skladnosti Evropski komisiji, ki organu dodeli identifikacijsko številko in ga uvrsti na seznam priglašenih organov. Priglašeni organ lahko izvaja dejavnost za katero je priglašen na celotnem območju Evropske unije.