Tečaj za ocenjevalce medicinskih laboratorijev

Slovenska akreditacija je v sodelovanju s Švedskim akreditacijskim organom (SWEDAC) organizirala tridnevni tečaj za ocenjevalce medicinskih laboratorijev, ki je potekal od 2. do 4. junija 2015. Program tečaja je zajemal podrobno obravnavo in primere implementacije standarda SIST EN ISO/IEC 15189:2013. Tečaja so se udeležili kandidati za vodilne in strokovne ocenjevalce, katerih nadaljnje usposabljanje je predvideno ob ocenjevanjih v okviru pilotnih postopkov akreditiranja medicinskih laboratorijev.

Tečaj za ocenjevalce medicinskih laboratorijev
Tečaj za ocenjevalce medicinskih laboratorijev